Vi stänger ner vår Svenska sida

Seabaseds vågenergisystem riktar sig mot en global marknad. I och med detta har bolaget tagit beslut om att stänga ner den svenska hemsidan och fokusera på uppdateringar och förbättringar av den engelska hemsidan. Den svenska domänen kommer att finnas kvar tills vidare och besökare kommer från och med nu automatiskt att bli länkade till vår engelska hemsida.

Till seabased.com